Ergonomihjälp och funktionella sittlösningar för personal på företag, kommuner och landsting.

Diktafon matta

En ståmatta med plats för diktafonreglage.


En arbetsmatta som underlättar för vårdadministratörer, gör det enklare att jobba stående när man skriver ner läkarnas diktat.

ErgonomiCenter AB
Sågverksgatan 2, 652 21 Karlstad

Växel 054-85 49 50
Olle Söderlind 073-681 40 15
Lars-Henrik Pamp 070-585 33 00

order@ergonomicenter.se
olle@ergonomicenter.se
pamp@ergonomicenter.se

Professionella hemsidor av: