Ergonomihjälp och funktionella sittlösningar för personal på företag, kommuner och landsting.

Diktafon matta

En ståmatta med plats för diktafonreglage.


En arbetsmatta som underlättar för vårdadministratörer, gör det enklare att jobba stående när man skriver ner läkarnas diktat.