Ergonomihjälp och funktionella sittlösningar för personal på företag, kommuner och landsting.

Active Stand

Bli motiverad att stå!

För mycket sittande är den största orsaken till livsstilssjukdomar. Att minska sittandet är minst lika viktigt som ökad fysisk aktivitet! Bara tänk på hur mycket du sitter under dagarna och hur lite du använder ditt höj- och säkbara skrivbord på kontoret. BlI motiverad att stå, få en bättre hälsa och lev längre!

Mer information