Ergonomihjälp och funktionella sittlösningar för personal på företag, kommuner och landsting.

Din ergonomi - vårt fokus!

Aktuell forskning visar att det inte räcker med att aktivera sig på kvällen om man har stillasittande arbete. Det visar sig att kontinuerlig rörelse under dagen är viktigt – här kommer ErgonomiCenter AB in i bilden.

Våra produkter och tjänster medför bättre hälsa och förebygger besvär som uppkommer pga fysisk inaktivitet. Produkterna inbjuder till rörelse och förbättrad hållning. God ergonomi bidrar till ökad syresättning i hjärnan och ökad cirkulation vilket leder till ökad produktivitet.

Vi vänder oss främst till företag, kommuner och landsting som vill ha hjälp med ergonomi och hitta funktionella sittlösningar för sin personal.

till våra produkter